Asiaa ja elämyksiä!

Näytteilleasettajaehdot ja hinnasto

Olet täällä

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Farmariin 2017! Seinäjoella järjestetyt näyttelyt ovat vuosi toisensa jälkeen saaneet paljon kiitosta osakseen. Vuonna 2013 Farmarissa Seinäjoella vieraili jopa 101.000 kävijää. Tervetuloa tekemään kauppaa ja esittäytymään asiakkaille.

 

NÄYTTEILLEASETTAJAEHDOT

 

1. FARMARI 2017 -MAATALOUSNÄYTTELY

Järjestäjä: ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

Paikka: Seinäjoen keskusta-alueella, Seinäjoki Areenan ja Urheilutalon ympäristössä.

Aika: 14.–17.6.2017  

Aukioloajat: ke-to 10-18, pe 10-19, la 10-17

 

2. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA MYYNTIOIKEUDET

Farmari 2017 on avoin kaikille teollisuutta, kauppaa sekä maa- ja metsätaloutta harjoittaville yrityksille, muiden maaseutuelinkeinojen harjoittajille sekä yhteisöille ja järjestöille. Näyttely varaa itselleen oikeuden makeisten, ruuan, juomien, kahvin, jäätelön ja muiden kioskituotteiden ym. myyntiin. Ilmaisten pienten maistiaisten jakaminen on mahdollista, mutta ruokien ja juomien laajamittainen ilmaistarjonta ei ole sallittua. Näyttelyosastolla esillä tai myynnissä olevista tuotteista on esitettävä lista ilmoittautumisen yhteydessä. Näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden päättää myyntioikeuksista ja myytävistä tuotteista.

 

3. PAIKANVUOKRAT

3.1 Ulko-osastot

Ulkoalueilla paikanvuokran perusmaksu on 670 € (25 m2:n osasto).

Osastojen vuokrat:

Osaston pinta-ala              Vuokra alarajalla               Vuokra alarajan ylittävältä osalta

25–99 m2                            670 €                                   5,25 €/m2

100–199 m2                        1065 €                                 5,00 €/m2

200–499 m2                        1565 €                                 4,75 €/m2

500 m2 –                             2880 €                                 4,25 €/m2

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

3.2 Sisäosastot Areenassa

Rakentamattoman sisäosaston perusmaksu on 400 € + 50 €/m2 + alv. Mahdolliset sähkö- ja vesi- sekä puhelin- ja dataliittymät laskutetaan erillisen hinnaston mukaan (kts. kohdat 9 ja 10). Liittymät on tilattava ilmoittautumisen yhteydessä. Katso rakentamisohjeet kohta 18.

Tiedustelut: farmari.myynti(@)proagria.fi; näyttelysihteeri Anu Portti; kenttäpäällikkö Juha Laakso; näyttelypäällikkö Henri Honkala.

3.3 Farmarin Tori

Ulkokentällä olevalla Farmarin Torilla on kahden kokoisia myyntipaikkoja: 4x4 m (hinta 660 € + alv) ja 3x3 m (hinta 450 € + alv).

Tiedustelut: Seppo Laitila, seppo.laitila(@)proagria.fi, 044 595 4747.

3.4 Kädentaidot -osasto

Kädentaidot -osastolla myyntipaikan koko on 2x3 m (hinta 485 € + alv). Myyntipaikan seinät ja otsalaudat on valmiiksi rakennettu. Farmari pidättää itsellään oikeuden päättää myyntipaikkojen määrästä ja osastoista sekä myytävistä tuotteista.

Tiedustelut: Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry, Marja Hemminki-Haapoja, puh. 044 5454 370. 

3.5 Lähiruokaosasto

Farmarin lähiruokaosaston kokoaa Into Seinäjoki Oy / Kasvua Ruokaprovinssista -hanke. Lähiruokaosastoa koskevat tiedustelut sekä näytteilleasettajaksi ilmoittautumiset: Into Seinäjoki / Suvi Mäki-Pirilä, puh. 044 754 1678 tai suvi.maki-pirila@intoseinajoki.fi.

Kaikkien osastojen paikkavuokraan sisältyy:

 • Yksi esittelijäkortti paikanvuokran täyttä arvonlisäverotonta 200 € kohti, Farmarin Torilla kolme esittelijäkorttia 4x4m paikkaa ja kaksi esittelijäkorttia 3x3m paikkaa kohti.
 • Lisäkortin hinta on 12,00 € + arvonlisävero
 • Paikoitus näytteilleasettajille varatulla P-alueella (rajoitettu määrä autoja)
 • Tarvittaessa huoltoajokortti, joka oikeuttaa huoltoajoon näyttelyalueelle (myönnetään rajoitetusti, ota yhteyttä farmari.myynti(@)proagria.fi)
 • Yleinen siivous- ja vartiointipalvelu

 

4. ILMOITTAUTUMINEN

Näytteilleasettajaksi ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa: http://tapahtumat.proagria.fi.

Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2017. Jos tilaa riittää, ilmoittautumisia otetaan vastaan tämän jälkeenkin. Määräajan jälkeen ilmoittautuneille emme takaa näkyvyyttä näyttelyluettelossa.

 

5. NÄYTTELYSOPIMUS JA PAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Näyttelyjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden päättää osallistumisoikeudesta näyttelyyn. Osastojen paikkojen sijoitteluun vaikuttaa ilmoittautumisjärjestys, näytteilleasettajien toivomukset, osaston suuruus ja näyttelyn teemat. Paikkojen lopullinen sijoittaminen alkaa huhtikuun alussa. Kun ilmoittautuminen on hyväksytty ja näyttelypaikka sijoitettu, näytteilleasettajalle lähetetään hyväksymisilmoitus ja kartta, johon on merkitty osaston sijainti. Näyttelyn järjestäjä varaa itselleen oikeuden paikanmuutoksiin, jos siihen on näyttelyn rakentamisen ja kokonaisuuden kannalta perusteltuja syitä. Näyttelypaikkojen sijoittelusta vastaa kenttäpäällikkö Juha Laakso.

 

6. MAKSUEHDOT JA MAHDOLLINEN OSASTOPAIKAN PERUMINEN

Näyttelypaikan maksu on suoritettava 14 vrk:n kuluessa paikanvarauksen hyväksymisestä ja laskun lähettämisestä. Mikäli paikanvuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, näyttelyn järjestäjällä on oikeus luovuttaa paikka toiselle näytteilleasettajalle. Näyttelypaikan maksu on oltava maksettuna ennen näyttelyyn saapumista. Perjantaista 12.5.2017 lähtien peritään 50 % osastopaikan hinnasta, mikäli näytteilleasettaja peruu näyttelyilmoittautumisensa.

 

7. NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA RAKENTAMINEN SEKÄ PURKAMINEN

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osaston rakentamisessa ja turvallisuudessa näyttelyn järjestäjän rakentamisohjetta. Näytteilleasettajat vastaavat itse osastonsa rakentamisesta, sisustamisesta ja purkamisesta. Farmarin virallisena messurakentajana toimii Maiseri Oy (www.maiseri.fi). Tiedustelut Jari Isohella, puh. 0400 680 866.

Rakentamis- ja purkuaikataulut

Seinäjoki Areena / sisäosastot: Rakentaminen alkaa pe 9.6. klo 8.00. Rakentaminen loppuu ti 13.6. klo 21.00 (autot pois Areenasta jo klo 18.00). Purku alkaa la 17.6. klo 18.00. Purku loppuu ma 19.6. klo 14.00.

Konekenttä, Metsäosasto, Energiaosasto, Kotieläinosasto, Kotieläinteknologia ja muut ulko-osastot: Rakentaminen alkaa pe 9.6. klo 8.00. Raskaan kaluston tuonti kentälle mielellään viimeistään ma 12.6. Rakentaminen loppuu ti 13.6. klo 21.00. Purku alkaa la 17.6. klo 18.00. Purku loppuu ma 19.6. klo 14.00.

Farmarin tori: Rakentaminen alkaa ma 12.6. klo 8.00. Rakentaminen loppuu ti 13.6. klo 21.00. Purku alkaa la 17.6. klo 18.00. Purku loppuu ma 19.6. klo 14.00.

Mikäli purku ei tapahdu määräajassa, näyttelyn järjestäjällä on oikeus purattaa osasto näytteilleasettajan kustannuksella. Näytteilleasettajat vastaavat itse omalla osastollaan tarvittavien lupien hankkimisesta. Näyttely vastaa yleisen myyntiluvan hakemisesta alueelle. Havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava riittävästi tilaa omalta osastolta. Näyttelyyn tuotavien eläinten on täytettävä eläinlääkintäviranomaisen asettamat vaatimukset ja eläinten tuonnista näyttelyyn on sovittava erikseen näyttelyn järjestäjän kanssa.

 

8. TURVALLISUUS, VAKUUTUKSET, ILMOITUKSET JA VARTIOINTI

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia säädöksiä ja ohjeita sekä näyttelyn järjestäjän rakentamisohjetta. Näytteilleasettaja vastaa osastollaan turvallisuusmääräysten noudattamisesta sekä huolehtii itse tarpeellisista vakuutuksista. Näyttelyn järjestäjä huolehtii yleisestä palosuojelusta ja järjestää ajalla 9.6.2017 - 19.6.2017 näyttelyn yleisen vartioinnin vastaamatta kuitenkaan mahdollisista vahingoista, katoamisista ja näyttelyosastoilla sattuvista tapaturmista. Näytteilleasettaja vastaa elintarvikeilmoituksien tekemisestä Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon. Näyttelyn järjestäjä ei vastaa luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista.

 

9. SÄHKÖ JA VESI

Sähkö- ja vesiliittymä on tilattava ilmoittautumisen yhteydessä. Näyttelyn järjestäjä rakennuttaa tarvittavat liittymät osastojen viereen. Osastojen sisäiset sähköasennustyöt näytteilleasettaja voi teettää näyttelyn hyväksymällä sähköasennusliikkeellä, joka veloittaa suoraan näytteilleasettajaa. Kaikki sähköverkkoon liitettävät sähkölaitteet tulee olla CE-merkittyjä. Sähköliittymä on hankittava tarvittavan tehon mukaan. Mikäli havaitaan ylikuormitusta, peritään tarvittavan sähköliittymän hinta kaksinkertaisena. Mikäli sähkö- tai vesiliittymän varaa 31.3.2017 jälkeen, liittymä voidaan myydä vain, jos se on mahdollista suunnitellusta jakeluverkosta. Sähkö veloitetaan osastolla olevan sulakekoon mukaisesti kulutuksineen:

Maksimikulutus/hinta:

 • Sähkö maksupäätteelle, 100€ Farmarin Tori ja Kädentaidot -osasto
 • 1-vaihe 2 kW 1x10 A, 200 € sisätila
 • 1-vaihe 3 kW 1x16 A, 425 € ulkotila
 • 3-vaihe 6 kW 3x16 A, 750 € ulkotila
 • 3-vaihe 16 kW 3x25 A, 1300 € ulkotila

Vesiliittymä 650 €, vesipiste osaston vieressä. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Kaikenlaisten omien liittymien vetäminen osastolle on kielletty.

Tiedustelut: kenttäpäällikkö Juha Laakso.

 

10. TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Ulko-osastot: WLAN

Seinäjoki Areena: kiinteä yhteys

Datayhteyden hinta 250 € + alv, sisältää käyttäjätunnukset 5:lle koneelle. Konekohtaiset lisätunnukset 30 €/kpl + alv. Datayhteyden voi tilata ilmoittautumisohjelman kautta.

Tiedustelut: näyttelypäällikkö Henri Honkala tai näyttelysihteeri Anu Portti.

 

11. ASIAKASKUTSUT

Näytteilleasettajat voivat ostaa ennakkoon kertakäyntiin oikeuttavia asiakaskortteja. Asiakaskortit veloitetaan käytön mukaan 15,00 €/kpl + alv. Alin veloitus on 150 € + alv. riippumatta käyttämättä jääneiden korttien määrästä. Asiakaskortit voit tilata Farmarin ilmoittautumisohjelman kautta 30.4.2017 mennessä.

Tiedustelut: näyttelypäällikkö Henri Honkala.

 

12. RUOKAILU

Näyttelyn ravintola- ja kahvilapalveluista vastaa Fazer. Ruoka- ja kahvilippuja koskevat tilaukset: Fazer Kokoukset ja Juhlat -myyntipalvelu puh. 020 729 6006 tai Lipputoimisto, puh. 06 8229800, myynti@lipputoimisto.fi. Ruoka- ja kahvilippujen tilaukset 14.5.2017 mennessä lomakkeella: https://www.fazer.fi/ruokajakahviliput. Hinnat näytteilleasettajille (veroton):

 • buffet-lounas  10,20 €
 • keittolounas (sis. maito, leipä, voi)  7,20 €
 • makkara  1,80 €
 • kahvi ja pulla  3,50 €
 • kahvi ja sämpylä  5,20 €

 

13. ESITTELIJÄKORTIT

Esittelijäkorttia saa käyttää vain näytteilleasettajan näyttelyosastolla työssä oleva henkilö. Korttiin on merkittävä sekä yrityksen että esittelijän nimi, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Paikkavuokraan sisältyy tietty määrä esittelijäkortteja. Lisäkortit 12,00 € + alv, tilaukset Farmarin ilmoittautumisohjelman kautta 30.4.2017 mennessä.

 

14. AUTOJEN PAIKOITUS

Tapahtuma-aikana autoja ei saa pysäköidä näyttelyalueella (poishinauksen uhalla). Näytteilleasettajille on varattu paikoitusalueita näyttelyalueen vierestä. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.

 

15. PUHTAANAPITO

Farmarilla on oma ympäristöohjelma. Näyttelyn järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta alueella. Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on vietävä jäteastioihin.

 

16. MAJOITUS

Matkailu- ja majoituspalveluita tarjoaa Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, www.epmatkailu.fi. Tiedustelut ja varaukset: 06 4209 025 tai kokous.palvelut(@)epmatkailu.fi.

Seinäjoen Sokos Hotellien varaukset:

 • www.sokoshotels.fi
 • Original Sokos Hotel Lakeus, puh. 010 7648 000
 • Original Sokos Hotel Vaakuna, puh. 010 7647 000
 • Seinäjoen Sokos Hotellien myyntipalvelu puh. 010 7648 100 (puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

 

17. SITOUMUS OSALLISTUMISEHTOIHIN

Lähettämällä ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja, rakentamisohjetta (kts. kohta 18) ja muita näyttelyn järjestäjän antamia ohjeita. Mikäli ohjeita ei noudateta, näyttelyn järjestäjällä on oikeus sulkea osasto. Näytteilleasettaja hyväksyy näyttelyn järjestäjän toimenpiteet, joihin tämä näyttelyalueella välttämättömän järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä häiriötilanteen poistamiseksi ja näyttelysopimusten ehtojen noudattamiseksi joutuu turvautumaan joko omien toimihenkilöidensä tai viranomaisten avulla. Näytteilleasettaja vastaa kaikesta henkilökuntansa tai samoissa näyttelytiloissa työskentelevien tai toimivien sivullisten henkilöiden aiheuttamista haitoista, vahingoista ja sopimusrikkomuksista. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Seinäjoen kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden osastopaikkojen siirtämiseen uusiin tiloihin näyttelyalueella tai näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen.

 

18. NÄYTTEILLEASETTAJAOHJE

Näytteilleasettaja on velvollinen noudattamaan yleisiä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä, osallistumisehtoja ja rakentamisohjetta sekä ilmoittamaan ne osastonsa suunnittelijoille ja rakentajille. Jokaiselta osastolta on selvittävä näytteilleasettajan nimi, jonka on vastattava näyttelyn järjestäjälle annettuja tietoja.

Turvallisuusmääräykset:

Osaston suunnittelijan on huolehdittava, että näyttelyrakenteet ovat riittävän lujia ja turvallisia. Viranomaisilla tai näyttelyn järjestäjällä on oikeus puuttua turvallisuutta vaarantaviin yksityiskohtiin. Työkoneiden ja laitteiden tulee täyttää työturvallisuusmääräykset. Jos näyttelyosastolla käytetään tai esitellään paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavia laitteita, on näytteilleasettajan hankittava ennakkolupa paloviranomaiselta. Osastoilla ei pääsääntöisesti saa säilyttää palavia nesteitä eikä kaasuja. Mattojen pitää olla paloa levittämättömiä (luokka L). Kattamiseen käytettyjen kankaiden sekä verhoukseen käytettyjen tekstiilien tulee olla palokyllästettyjä (syttymisherkkyysluokka 1). Areenan sisäosastoja ei voi kattaa. Tarkempia ohjeita saa paloviranomaisilta. Aiheutuneet palohälytykset Areena veloittaa näytteilleasettajalta.

Rakentamisohjeet:

Näyttelyalueella olevaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ei saa vahingoittaa. Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, lattia-, pilari- ja seinärakenteisiin on ehdottomasti kielletty. Rakennusten seiniin ja lattioihin ei saa lyödä nauloja tai kiinnittää ripustimia. Rakenteiden on oltava itsekantavaa tyyppiä. Mikäli näyttelyesineen paino ylittää 1000 kg/m2, sen sijoittamisesta on neuvoteltava järjestäjän kanssa ja käytettävä suojalevyjä. Areenan seinillä olevien mainosten peittäminen on kielletty. Näyttelykenttää ei saa kaivaa tai muuten vahingoittaa. Näytteilleasettaja vastaa aiheuttamastaan vahingosta ja korvaa ne. Osastoa ei saa sisustaa tai tuotteita esitellä siten, että se aiheuttaa häiriötä, turvallisuusriskiä tai vahinkoa naapuriosastoille tai yleisölle. Vahvistinlaitteiden tai melua, pölyä, kaasuja ja hajuja aiheuttavien laitteiden sekä kentän pintaa rikkovien koneiden käyttö on sallittu vain näyttelyn järjestäjän luvalla. Ulko-osastoilla yli 10 m ja sisäosastoilla yli 3,5 m korkeiden rakenteiden pystyttämisestä on sovittava erikseen. Näytteilleasettajan on huolehdittava osastoltaan pakkausten, rakennusjätteiden, roskien ym. siirto jäteastioihin/-lavoihin. Osastolle varatun sähköliittymän käyttö on sallittu vain ko. osastolla. Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä ja osastonsa.

 

19. YHTEYSTIEDOT

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI, puh. 06 416 3111, www.farmari.net, farmari.myynti(@)proagria.fi, etunimi.sukunimi@proagria.fi

Yhteyshenkilöt:

 • Näyttelyn johtaja Hannu Haapala 043 825 2805
 • Näyttelypäällikkö Henri Honkala 040 827 7100
 • Näyttelysihteeri Anu Portti 043 826 8647
 • Kenttäpäällikkö Juha Laakso 040 526 4930
 • Viestintäpäällikkö Miia Lenkkeri-Tamminen 0400 159 118

Näyttelytoimisto näyttelypaikalla Seinäjoki Areenassa avautuu pe 9.6.2017 klo 8.

 

HINNASTO

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv%

Ulko-osasto perusmaksu 670 EUR (sisältää 25m² osaston)

osaston pinta-ala                            hinta ala-rajalla                              hinta alarajan ylittävältä osalta

25-99 m²                                          670 EUR                                           5,25 EUR/m²

100-199 m²                                     1065 EUR                                          5,00 EUR/m²

200-499 m²                                     1565 EUR                                          4,75 EUR/m²

500 m² -                                          2880 EUR                                          4,25 EUR/m²

 

Seinäjoki Areena perusmaksu 400 EUR + 50 EUR/m²

Kädentaidot-osasto 2m x 3m                                                                  485 EUR

Farmarin Tori 4m x 4m                                                                            660 EUR

Farmarin Tori 3m x 3m                                                                            450 EUR

Asiakaskutsu                                                                                             15 EUR

Esittelijäkortti (lisäkortit)                                                                           12 EUR

 

Datayhteys (sis. tunnukset 5:lle koneelle)                                                250 EUR

Datayhteys, konekohtaiset lisätunnukset                                                   30 EUR

 

Sähköliittymät:

Sähkö maksupäätteelle (Farmarin Tori ja Kädentaidot -osasto)             100 EUR

1-vaihe 2kW 1x10A 230V, sisätila                                                          200 EUR

1-vaihe 3kW 1x16A 230V, ulkotila                                                         425 EUR

3-vaihe 6kW 3x16A 400V, ulkotila                                                         750 EUR

3-vaihe 16kW 3x25A 400V, ulkotila                                                     1300 EUR

 

Vesiliittymä                                                                                            650 EUR

 

Näyttelyjärjestäjä pidättää itsellään oikeuden näytteilleasettajaehtojen muutoksiin