Asiaa ja elämyksiä!

Farmari-maatalousnäyttely tarjoaa asiaa ja elämyksiä

Olet täällä

Farmari-maatalousnäyttely tarjoaa asiaa ja elämyksiä

Farmari-maatalousnäyttely järjestetään tänä vuonna 2.-4.7.2015 Joensuussa aivan kaupungin keskustassa. Näyttelyn teemoja ovat maatalous ja sen uudet ratkaisut, metsä ja energia sekä ruoka teemalla Syö hyvin. Kantavana kokonaisuutena painottuu siten biotalous ja siinä ruoka, metsä, energia, vesi ja luonnon palvelut. Pohjois-Karjala lyö leimansa näyttelyyn vahvana maito-, metsä- ja energiamaakuntana unohtamatta kekseliästä yrittäjyyttä ja karjalaista iloa. Farmari 2015 maatalousnäyttelyn järjestämisestä vastaa ProAgria Pohjois-Karjala.

Aito ja oikea maatalousnäyttely

Farmari on joka toinen vuosi, kerran kesässä eri puolilla Suomea järjestettävä aito ja oikea maatalousnäyttely. Näyttely on ammattitapahtuma, joka kokoaa laajasti yhteen alan ammattilaiset maa- ja metsätaloudesta sekä elintarvike- ja energiasektorilta.  Farmari on ainut näyttely, joka pystyy kokoamaan biotalouden kaikki sektorit, ruoka, metsä, energia, vesi ja luonnon palvelut kerralla esille ja yhdistää eri sektoreita ja niiden toimijoita keskenään.

Farmari esittelee näyttävästi ja monipuolisesti maataloutta ja maaseutua sekä niiden uusimpia muotoja. Näyttely on sisällöltään aina maakuntaa painottava ja maakunnan erikoispiirteet huomioon ottava. Farmari tarjoaa kävijöilleen asiaa ja elämyksiä. Kävijöitä Farmarissa on keskimäärin yli 80 000 ja jopa joissain näyttelyissä yli 100 000.

Ammattinäyttely vahvasti ajassa kiinni

Alan ammattilaisille näyttely tarjoaa vahvaa ammattiasiaa uutuuksien, koneiden, laitteiden, kotieläinten, eri teemojen, kilpailujen, esittelyjen ja osastojen kautta. Metsä- ja energia-asiat ovat myös vahvasti mukana kalastus ja vapaa-ajan harrasteiden ohella.

Farmarin keskeisin sisältö koostuu ammatti-, tieto-, taito-, maku-, vapaa-aika- ja toriosioista. Farmarin tunnusmerkkejä ovat runsaat koneosastot, monipuoliset kotieläinosastot, karjanäyttelyt, eläinesittelyt ja –kilpailut, monipuoliset tieto-osastot, kädentaidon näyttelyt, runsaat yrittäjäosastot sekä ruokaan liittyvät kohteet ja ruokailupaikat. Farmarissa on mukana keskimäärin 500 näytteilleasettajaa.

Kuluttajille tietoa nykyaikaisesta maataloudesta ja elintarviketuotannosta

Farmarissa on nähtävää ja koettavaa myös kuluttajille, jotka haluavat tutustua nykyaikaisen maatalouden ja elintarviketuotannon menetelmiin ja eläimiin ja siten vahvistaa suhdettaan suomalaiseen ruuantuotantoon.

Farmarilla on tärkeä rooli kertoa kuluttajalle suomalaisen ruuantuotannon vahvuuksista ja miksi valita suomalaisia tuotteita. Kuluttajat omilla valinnoillaan ovat tärkein osa elintarvikeketjua ja siksi merkittäviä näyttelyvieraita Farmari-maatalousnäyttelylle, näytteilleasettajille ja koko elintarvikeketjulle.

Farmari kokoaa yhteen myös alan merkittävät sidosryhmät. Yhä enenevässä määrin näyttelyssä vierailee myös kansainvälisiä ryhmiä tutustumassa Suomen maatalouteen ja sen ratkaisuihin.

Monipuolista ohjelmaa ja tunnustuksia

Farmarissa järjestetään näyttelypäivien aikana runsaasti erilaista ohjelmaa eri osastokokonaisuuksissa ja niiden esiintymislavoilla.  Tarjolla ohjelmassa on sekä puheita, kannanottoja kuin myös lyhyitä tietoiskuja ajankohtaisista teemoista.

Näyttelyssä jaetaan myös monia arvostettuja tunnustuksia esimerkiksi järjestöjuhlassa sukutilakunniakirjat ja viirit. Sukutilakunniakirjat kertovat satojen vuosien ajalta sukupolvien ketjuista tiloilla ja tiloilla tehdystä merkittävästä työstä.

Tilakohteissa innovatiivisia ratkaisuja

Farmarin yhteydessä on mahdollisuus tutustua lähialueella sijaitseviin tilakohteisiin. Niissä voi perehtyä tilojen ja yritysten omistajien opastamana uusimpaan teknologiaan, erilaisiin ratkaisuihin, onnistumisiin ja investointeihin.

Tilakohteet ovat suosittuja pistäytymispaikkoja ennen tai jälkeen näyttelypäivän. Niissä on mahdollisuus saada hyviä ideoita ja katsoa muiden tekemiä ratkaisuja ja pohtia niiden soveltuvuutta omalle tilalle.

Osa ProAgria Tapahtumia

ProAgria Tapahtumat kokoaa ProAgrian keskeiset näyttelyt yhteen ja kehittää niitä vastaamaan yhä paremmin näytteilleasettajien ja näyttelyvieraiden tarpeisiin. ProAgrian kolme keskeisintä näyttelyä ovat Farmari, KoneAgria ja Peltopäivä.

ProAgrialla on vahvat juuret maatalouteen liittyvien näyttelyiden järjestämisessä. Ensimmäiset näyttelyt järjestettiin yli 150 vuotta sitten.