Asiaa ja elämyksiä!

Metsä, energia ja erä

Olet täällä

Metsäosastolta löytyy ajankohtaista tietoa sekä puukauppatilanteesta että metsien käytöstä 2030-luvulla. Metsänomistajat saavat vastauksia hiilenkäyttöön liittyviin kysymyksiin ja omaan rooliin ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Metsäpalveluja tarjoavat tahot ovat osastolla hyvin edustettuina. Näyttelyalueelta löytyy kaikkea sahoista pienmetsäkoneisiin, pilkekoneista energiapuun korjuuseen ja kartoista kenkiin.
 
Työnäytökset havainnollistavat koneiden ja laitteiden toimivuutta. Energiantuotanto, lämmitysjärjestelmät ja puurakentaminen ovat tämän päivän kuumia puheenaiheita.
 
Erästely, luonnossa liikkuminen ja jokamiehen oikeuksiin liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet huimasti. Tutustu aiheisiin metsäalueen osastoilla. Metsälavalla ajankohtaista ohjelmaa päivittäin.