Asiaa ja elämyksiä!

Metsä vahvasti esillä Farmarissa – Metsä Group on yksi Farmarin pääyhteistyökumppaneista

Olet täällä

Mediatiedote
13.11.2019

Farmari järjestetään vahvalla metsätalousalueella, joten pääyhteistyökumppanuuden solmiminen yhdessä Metsä Groupin kanssa oli luontevaa. Metsätaloudella on suuri merkitys aluetaloudelle Etelä-Savossa, ja tästä syystä se on myös yksi Etelä-Savon maakunta-strategian kärjistä.

”Metsä Group on suomalaisten metsänomistajien oma yhtiö. Metsä Groupilla on 103 000 omistajajäsentä, joiden metsiä hoidamme yhdessä kestävästi. Olemme mukana Farmarissa tapaamassa asiakkaitamme ja kertomassa uusista palveluistamme. Lisäksi järjestämme näyttelyn aikana puunkorjuunäytöksen”, kuvailee Metsä Groupin Mikkelin piiripäällikkö Jyrki Husu yhteistyön muotoja.

”Farmarin näyttelyvieraista moni on metsänomistaja, tästä syystä haluamme tuoda metsätaloutta vahvasti esillä Farmarissa. Metsätalouden tuloilla on suuri merkitys maatilojen toimeentulossa, esimerkiksi Etelä-Savossa maatilojen tuloista metsätulot muodostavat noin neljänneksen. Metsillä ja metsien monikäytöllä on suuri merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille ja maaseudun toimialoille, kuten matkailuelinkeinolle”, kertoo Farmari 2020 -näyttelyn johtaja Heikki Pahkasalo.

Uudistuneella Kalevankankaan 13 hehtaarin näyttelyalueella on runsaasti tilaa Farmarille. Laajat ulkoalueet mahdollistavat näyttävät metsäosastot ja näyttelyssä on nähtävillä laaja kattaus Etelä-Savon ja lähimaakuntien vahvaa metsäsektoriosaamista.

Lisätietoa:
Metsä Group, Mikkelin piiripäällikkö Jyrki Husu, jyrki.husu@metsagroup.com, 0500 166 179
Farmari 2020 -näyttelyn johtaja Heikki Pahkasalo, heikki.pahkasalo@proagria.fi, 040 583 4890

Farmari 2.-4.7.2020 - Asiaa ja elämyksiä!
www.farmari.net
www.facebook.com/proagria.farmari
etela-savo.proagria.fi

Farmari 2020 maatalousnäyttelyssä ovat vahvasti esillä mm. maa- ja metsätalouden vastaaminen ilmastonmuutokseen, biotalouden ja energiantuotannon uudet mahdollisuudet, suomalaisen ruokaketjun kehittäminen sekä uusin tieto ja teknologia.