Asiaa ja elämyksiä!

Vierailukohde: Pellosniemen kartano

You are here

Pakkaamo yhä 200-vuotiaassa riihessä – Pellosniemen siementuotantotilaa kehitetään kulttuurihistoriaa kunnioittaen

 

Pellosniemen kartano on erikoistunut sertifioituun siementuotantoon. Tilalla on Luonnonvarakeskuksen tutkimustoimintaa sekä kuivuriratkaisu, jonka energiatehokkuudessa on tehty valtakunnallista pioneerityötä.
 
Kun pyörittää maatalousyritystä kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä, on perinteiden kunnioittaminen itsestäänselvyys.
Mikkeliläinen Pellosniemen kartano ja Pellosniemen pakkaamo sijaitsevat Porrassalmen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Vuosisatoja vanha maatila on merkitty kaavassa virallisesti suojeltavaksi ympäristöksi ja tilan päärakennuksella on suojelumerkintä.
Se on otettava huomioon kaikessa toiminnassa, mutta Pellosniemen kartanon isäntä Yrjö Ehrnrooth ei pidä asiaa ongelmana.
- Yksi esimerkki on siemenpakkaamo, joka on yhä riihessä eli samassa paikassa, jossa on 200 vuotta kuivatettu viljaa. Tekniikka on tehty uusiksi rakennuksen sisällä, mutta tummat hirret ovat paikallaan ja maisemallisesti se on hyvä ratkaisu, Ehrnrooth havainnollistaa.
 
Pellosniemen kartanon alueella on ollut asutusta 1500-luvulta saakka, ja Ehrnroothin suvulla paikka on ollut vuodesta 1865. Maataloutta on harjoitettu vuosisatoja. Karja lähti 1960-luvulla, jolloin tila siirtyi kasvinviljelyyn ja erikoistui sertifioituun siementuotantoon.
Vuonna 1990 isäntänä aloittanut Yrjö Ehrnrooth on jatkuvasti kehittänyt toimintaa, ja siementuotanto on alkuaikoihin verrattuna liki 10-kertaistunut. Yhdessä omien, vuokrapeltojen ja sopimusviljelijöiden peltojen kanssa tuotantopinta-ala on noin 200 hehtaaria.
 
Iso kehitysaskel on 2015 valmistunut kuivuriratkaisu, mikä sekin rakennettiin vanhojen rakennuksia kunnioittaen osaksi maisemaa.
Kuivurin lämmitykseen käytetään omana tuotantona hukkapuusta syntyvää haketta sekä viljojen kuivaus- ja lajittelujätettä. Käytössä on aurinkoenergiaa ja innovatiivinen lämmöntalteenottojärjestelmä, jossa energiaa otetaan poistoilman ja jäähdytyksen hukkalämmöstä.
Vastaavia energiaratkaisuja on vain muutamia koko maassa, joten Pellosniemen kartanolla on tehty energiatehokkuuden osalta pioneerityötä.
Myös kuivurin puhtaanapitoon ja automatiikkaan satsattiin, mikä on muuttanut työtä entistä mielekkäämmäksi.
Ehrnrooth sanoo, että investointi on osoittautunut järkeväksi ratkaisuksi.
- Pääoman ja ravinteiden hyötykäytön lisäksi energia on yksi maatalouden kannattavuuden peruspalikoista, ja energian kannalta ratkaisu on ollut onnistunut. Uudistuvan energian käyttö on myös ympäristövastuun kantamista. Katso video kuivurista!
 
Pellosniemen pakkaamo on Etelä-Savon ainoa maatilapakkaamo.

Siemenistä, joita lähtee eteenpäin vuositasolla keskimäärin 500 tonnia, valtaosa myydään suoraan viljelijöille ja pieni osa maatalouskaupoille. Pellosniemen kartanon omaa tuotantoa ovat kevätviljat ja valkuaiskasvit, ja kattavan valikoiman muut siemenet, kuten nurmiseokset, tulevat useimmiten Joroisista.
Osalle asiakkaista paikallisuus ja aluetalouden tukeminen ovat tärkeitä, mutta Ehrnroothin mukaan laadun lisäksi tasainen saatavuus ja asiantunteva palvelu ovat ykkösasioita.
Keskiössä ovat pitkissä asiakassuhteissa syntyvä luottamus ja aitojen kokemusten vaihto viljelijältä viljelijälle.
- Tärkeintä on löytää juuri asiakkaiden tarpeisiin soveltuvat ratkaisut eli laajasta valikoimasta siemenet, mitkä menestyvät asiakkaan pelloilla ja täyttävät niille asetetut tavoitteet, Ehrnrooth korostaa.
 
Yrjö Ehrnrooth testaa tuotteita paljon käytännössä omilla pelloillaan ja suhtautuu tutkimustyöhön myönteisesti.
Viime syksynä Pellosniemen kartano teki Luonnonvarakeskuksen kanssa sopimuksen peltojen virallisesta tutkimuskäytöstä. Koeruuduilla testataan erilaisten kasvien ominaisuuksia.
Pellosniemen kartanon koeruuduilla tehdään syysviljojen lajikekokeita, joita ei ole vuosikausiin tehty Mikkelin seudulla.
- Maatalouden kehittämisen kannalta tutkimustoiminta on oleellista. Koeruuduilta saadaan vehnän ja rukiin osalta Farmarin aikana jo ensimmäisiä testituloksiakin, Ehrnrooth kertoo.
 
Pellosniemen kartano sijaitsee Mikkelissä osoitteessa Pellosniemenkuja 5, 50700 Mikkeli. Vierailuaika on näyttelypäivinä kello 9–12. Pellosniemen kartano ottaa vastaan ryhmiä myös muina aikoina sovitusti. Yhteyshenkilö on Yrjö Ehrnrooth 0400 824731.
 
Kuvan tiedot: Pellosniemen kartanon pelloille ilmestyi syksyllä Luonnonvarakeskuksen koeruutuja, joissa tehdään syysviljojen lajikekokeita. Kuva Yrjö Ehrnrooth.