Farmarissa jaetaan sukutilatunnuksia - hae tilallesi tunnusta!

2 min lukuaika

Uutiset

Seinäjoen Farmarissa on jälleen mahdollista vastaanottaa sukutilatunnuksia.

sukutilaviiri Farmarissa

Sukutilatunnukset kertovat aikaisempien sukupolvien arvokkaasta työstä. Ne viestivät siitä hengestä, jolla tilan toiminta sukupolvelta toiselle on varmistettu. Myönnettäviä sukutilatunnuksia ovat sukutilakunniakirja, sukutilaviiri, sukupolvien ketju -taulu sekä pienoissukutilaviiri.

Haluatko tilallesi sukutilatunnukset? Arvostettu sukutilatunnus on mahdollista vastaanottaa juhlallisissa merkeissä Farmarissa Seinäjoella 4.-6.7.2024, päivä täsmentyy. 

Sukutilakunniakirjan voi saada maatila, joka on ollut nykyisen omistajasukunsa hallussa yhtäjaksoisesti vähintään 200 vuotta ja on edelleen toimiva maa- tai metsätaloustila. Kunniakirjan myöntämistä edeltää Kansallisarkistossa teetetty tutkimus tilan omistusvaiheista.

Sukutilaviirin voi hankkia tila, jolle on tehty sukutilatutkimus ja jolla on sukutilakunniakirja. Lisäksi edellytetään vakituista asumista tilalla.

Sukupolvien ketju -taulun saajan tulee kuulua sellaista sukutilaa edelleen viljelevään sukuun, jonka tilalle on myönnetty sukutilakunniakirja.

Pienoissukutilaviirin voi saada jokainen sukutilalta kotoisin oleva henkilö tai tämän jälkeläiset, edellyttäen että tilalle on myönnetty sukutilaviiri.

Mitä tunnukset maksavat?

  • Sukutilakunniakirja 240 € (sukutilakunniakirja edellyttää lisäksi aina tutkimusmaksun 90–190 €, kts. koko hinnasto täältä: https://www.proagria.fi/tietoa-meista/jasenyys/jarjestotuotteet
  • Sukutilaviiri 630 €
  • Sukupolvien ketju -taulu alk. 53 €
  • Sukupolvien ketju -taulu + pienoissukutilaviiri yhdessä alk. 340 €
  • Pienoissukutilaviiri 310 € + kaiverrettu laatta 32 €

Hakeminen

Hinnasto, hakulomakkeet ja lisätietoja sukutilatunnuksista löytyy ProAgria Keskusten Liiton verkkosivuilta osoitteesta: https://www.proagria.fi/tietoa-meista/jasenyys/jarjestotuotteet.

Hakemus tulee toimittaa puoltolausuntoa varten tilan paikalliseen ProAgria-keskukseen, joka lähettää sen edelleen ProAgria Keskusten Liittoon. Keskusten Liiton toimesta suoritetaan sukutilatutkimus, josta peritään tapauskohtainen tutkimusmaksu. Mikäli tutkija joutuu tilaamaan maksullista lisämateriaalia, veloitetaan myös niistä aiheutuneet kulut. Tutkimuksen ja tarkistuksen jälkeen kunniakirja lähetetään tekstattavaksi ja voidaan luovuttaa joko keskuksen toimesta tai Farmari-maatalousnäyttelyssä.

Sukutilakunniakirjan hakemiseen on varattava vähintään 3 kk aikaa. Käsittelyaika on tapauskohtaista. Sukutilakunniakirjojen päivitys toteutuu nopeammin kuin aivan uuden hakeminen.

Farmari 2024-maatalousnäyttelyssä vastaanotettavia sukutilatunnuksia varten hakemukset tulee palauttaa paikalliseen ProAgria keskukseen viimeistään 31.3.2024 mennessä, katso yhteystiedot täältä: https://www.proagria.fi/keskukset

Lisätietoja:

Eila Peitsi

eila.peitsi@proagria.fi, p. 040 356 1734

Elina Djupfors (Etelä-Pohjanmaan alue)

elina.djupfors@proagria.fi, p. 043 824 7779