Vastuullisuus näkyy ja tuntuu Farmarissa - perustana ProAgrian vastuullisuuslinjaukset

2 min lukuaika

Uutiset· Tiedotteet

Farmari 2022 -maatalousnäyttelyn teemana on vastuullisuus. Se toteutuu sekä näyttelyn järjestämisessä että näyttelyn sisällössä. Lisäksi näytteilleasettajien on ollut mahdollisuus nostaa toiminnastaan vastuullisuuden elementtejä esille. Taustalla ja perustana Farmarin vastuullisuudessa on ProAgrian vastuullisuuden linjaukset ja Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hankkeen tekemä työ eteläsavolaisten yrittäjien kanssa.

Vastuullisuus Farmarissa

Vastuullisuuden painotuksiksi on valittu ruokaketjun vastuullisuusnäkökulmista ympäristövastuu, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä eläinten hyvinvointivastuu. Nämä vastuullisuuden eri osiot avataan koko ruokaketjun, henkilöstön, maatilojen ja maatilayritysten sekä sidosryhmien näkökulmista.

– Vastuullisuutemme elementit ovat maa, ilma, vesi, hyvinvointi ja kulttuuri. Näihin asioihin haluamme vaikuttaa vastuullisuustyöllämme sekä Farmarissa että koko ProAgriassa, sanoo ProAgria Keskusten Liiton markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila ja jatkaa, - Vastuullisuus on hyvä sana sille, mitä olemme ja mitä teemme ProAgriassa. Käytännössä se on läpinäkyvää toimintaa, vastuuta alasta ja sen elinvoimaisuudesta, maaseudun puolesta tekemistä, asiantuntijoidemme osaamista, henkilöstöstä huolehtimista ja vastuullisuutta tukevien palvelujen tuottamista yrittäjille. Viimeisestä esimerkkejä ovat ilmastoviisaus, energia- ja kiertotalouden eteenpäin vieminen ja vastuullisuutta datasta, jota meille kertyy.

Vastuullisuus näkyy Farmarissa monessa kohtaa

Farmarissa vastuullisuus on nivottu syvälle näyttelyn valintoihin, josta ne näkyvät myös näyttelykävijöille. Farmarin ohjelma on koottu vastuullisuuden näkökulmista sisältäen paneeleita huoltovarmuudesta ja kannattavuudesta, digistä ja datasta, taloudesta, ilmastoviisaudesta ja energiasta. Vastuullisuutta on myös se, että ohjelmassa on laajasti koko ketju keskustelemassa asioista. Esimerkiksi huoltovarmuus- ja kannattavuuspaneelissa on edustettuina alkutuotannon, eduskunnan ja viranomaisten lisäksi kauppa ja elintarviketeollisuus.

Farmarin osastoilla vastuullisuus on otettu huomioitu alkumetreiltä lähtien. Kotieläkentällä se tarkoittaa eläinten hyvinvointiin liittyvien asioiden ottamista huomioon rakenteissa, kuvituksissa, ruokinnassa jne. ProAgrian, Mtechin ja Biocoden yhteisosastolla vastuullisuuteen liittyy uusi tapa saada esille hiilensidonta ja hiilitase lohkokohtaisesti. Tämä on merkittävä edistysaskel viljelyn talouden ja kannattavuuden näkökulmista.

Kevään aikana eteläsavolaisten maatila- ja maaseutuyrittäjien kanssa on tehty vastuullisuuskartoituksia, joissa on yhdessä analysoitu vastuullisuuden kokonaisuutta. Kartoituksista on myös jatkettu eteenpäin konkreettisiin ehdotuksiin, miten vastuullisuutta voisi kehittää ja saada siitä lisäarvoa omalle tuotannolle. Kartoituksista on noussut esille, että vastuullisuuden näkökulmat ovat vahvasti toiminnassa. Parannettavaa on erityisesti omaa jaksamista tukevassa tekemisessä ja riittävässä vapaa-ajassa. Nämä vastuullisuuteen perehtyneet yrittäjät näkyvät Farmarissa Timanttista vastuullisuutta -kylteillä ja heidän kanssaan voi keskustella heidän yrityksensä vastuullisuudesta ja sen taustalla olevista toimintatavoista.

Näyttelyvieraille vastuullisuus näkyy eri puolilla näyttelyä olevissa infopisteissä, joissa nostetaan esille mm. eläinten ja kasvintuotannon vastuullisuutta.

Lisätietoja

Suvi Anttila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Virpi Reinikainen, projektipäällikkö, Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hanke, puhelin 043 8249 500, virpi.rainikainen@proagria.fi

Pekka Häkkinen, palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Savo ja Vastuullisuudesta kasvua ja kannattavuutta -hanke, puhelin 043 8249 500, pekka.hakkinen@proagria.fi

Sari Heltelä, lammasasiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, puhelin 040 5937 528, sari.heltela@proagria.fi